Hizmetler
Güvenlik Danışmanlığı

Küçük ve orta ölçekli firmalar, tesislere yönelik güvenlik danışmanlığı ve denetim- gözetim Hizmetleri sağlamaktayız.

Bazı müşterilerimiz güvenlik hizmet sağlayıcılarının aralıklı olarak dışarıdan başka bir firma tarafından denetlenerek gözden kaçan güvenlik zaafiyetinin belirlenmesini talep etmektedirler. Denetim ve gözetim hizmetlerimiz karşılıklı mütabakat ile belirli bir zaman aralığında güvenlik operasyon sürecinin güvenlik planına uygunluğunun gözlemi ve risk tehdit analizi yapılarak müşteriye raporlanması ve önerileri içerir.

Diğer taraftan, güvenlik ihtiyacı olan potansiyel müşterilerimize çeşitli danışmanlık Hizmetleri sağlamaktayız. İlgili tesislerde risk-tehdit analizleri yaparak ne tür risk ve tehditlerle karşı karşıya olunduğunun tespiti, bu tespitler sonucunda alınacak güvenlik tedbirlerinin seviyelerinin belirlenmesi, müşterilerimizin daha güvenli bir ortamda işleyişlerini sürdürebilmeleri adına güvenlik planın hazırlanması ve aşağıda alt başlıklarını görebileceğiniz hizmetler sunulmaktadır.

  • Risk-Tehdit Analizi
  • Güvenlik Planı oluşturulması olarak revize
  • Kontrol ve Gözetim
  • Standart Operasyonel Prosedürler ve İş Akış Şemalarının oluşturulması
  • Güvenlik personeli Seçim Süreci Danışmanlığı
  • Güvenlik Ekipman Operatörü Seçim Süreci Danışmanlığı
  • Kargo Güvenlik Danışmanlığı
  • Ulaşım ve Satın alma ihtiyaçlarının koordinasyonu
  • Güvenlik Bülteni ve Haberler