Hakkımızda
Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Gözen Güvenlik Hizmetleri A.Ş. olarak Vizyon, Misyon, İlke ve Değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemlerimiz ile yasal düzenlemelere, ulusal&uluslararası standartlara ve etik kurallara uygun olarak sürdürdüğümüz tüm faaliyetlerimiz için, güvenli ve sağlıklı iş ortamları oluşturmayı, çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeyi, sürekli iyileştirme ile müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Yenilikçi hizmetlerimiz ve risk bazlı düşünme yaklaşımı ile gerçekleştirilen ve performansı sürekli iyileştirilen süreçlerimiz sayesinde, müşteri beklentilerinin ötesine geçmeyi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak, müşteri ilişkilerinde süreklilik yaratmayı,
 • Havacılık, Güvenlik, Gemicilik, Turizm, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Bilgi Güvenliği ulusal ve uluslararası mevzuatlarına tam olarak uymayı ve standartları takip etmeyi,
 • Şikayetleri, herhangi bir karşılık beklemeden, adil, tarafsız ve eşit değerlendirmeyi,
 • Entegre Yönetim Sistemlerimizin gereklilikleri hakkında Çalışanlarımızın farkındalığının korunması ve sistemin sürekli geliştirilmesi çalışmalarına, organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımlarını sağlamayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve önemli çevresel boyutu olan, İş Sağlığı& Güvenliği ve Bilgi Güvenliği riski taşıyan tüm faaliyetlerin etkin kontrolünü sağlamayı, ilgili riskleri minimize etmeyi, Çalışanlara ve Çalışan Temsilcilerine konu ile ilgili danışarak katılımlarını sağlamayı,
 • Yaşam döngüsü yaklaşımı ile atıkları kaynağında azaltmayı ve çevre kirliliğini önlemek için kurallara uygun olarak bertaraf edilmesini sağlamayı,
 • İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacı ile tüm operasyonlarımızda doğal kaynak tasarruf tedbirlerinin kullanımını özendirmeyi, doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Sürdürülebilir başarı için etkileşim içinde olduğumuz tüm paydaşlar ile Kalite, Çevre, İSG ve Bilgi Güvenliği yönetimiyle ilgili ihtiyaç ve beklentilerini belirlemek için iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
 • İş yerinde gerekli tetkik, muayene ve sağlık gözetimlerinin yapılarak meslek hastalıkları ve işe bağlı hastalıkların ve iş gücü kayıplarının minimuma indirilmesini sağlamayı,
 • Faaliyetler sırasında kullanılan, Gözen Güvenlik Hizmetleri’ne ve/veya iş paydaşlarımıza ait her türlü kurumsal bilgi ve çalışanların bilgileri gibi kritik verilerin gizliliğini korumayı,
 • Erişim yetkilerini ‘bilmesi gereken prensibi’ne uygun olarak vermeyi, yetkisiz erişimleri engellemeyi,
 • Bilgi varlıklarının güvenliği için uygun fiziksel ve elektronik ortamları yaratmayı, gerekli altyapıyı sağlamayı,
 • Bilgi güvenliğine aykırı durumları zamanında tespit edebilmeyi ve anında müdahale etmeyi,

ve Kalite, Çevre, İş Sağlığı&Güvenliği ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin performansını ve etkinliğini izlemeyi, ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.