Hakkımızda
İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

En önemli değerin "insan" olduğu bilincinden hareketle Gözen, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını sağlayan yönetim sistemini, uzun zaman önce hayata geçirmişti. Verimliği arttırma yönünde de önemli katkıları olan bu yönetim sistemi için Eylül 2010’da, TÜVRheinland tarafından belgelendirme denetimlerine giren firmamız, 2011 yılında OHSAS 18001-2007 "İş Sağlığı ve Güvenliği" sertifikasını almıştır.

Amacımız;Personelimiz, Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve ziyaretçilerimiz için en güvenli, sağlıklı iş alanını sağlayabilmek.
Hedefimiz; Güvenli ve Sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için riskleri belirleyip gerekli iyileştirmeleri yapmak ve sonuçları sürekli olarak izleyerek risklerimizi en aza indirmektir.
Beklentimiz; Sürekli iyileştirmeler neticesinde iş kazalarını azaltarak hizmet verimliliğimizi arttırmaktır.

  • İş yerinde Risk Analizleri yaparak, iş kazalarını, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını oluşturabilecek riskleri (nedenleri, tehlikeleri) en aza indirmek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Performansımızı sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek,
  • Çalışanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için eğitimler düzenlemek,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına, yasalara ve bağlı yönetmeliklere uymak,
  • Bütün çalışanlarımızı "Güvenli Çalışma" bilincine ulaştırmak.


bu sayfayı paylaş